KONTAKT

Anežka Bočková

+420 732 680 585 (Whatsapp)

+49 174 6554608

anezka.bockova@gmail.com

Letní švihadlový kemp je organizačně podporován Czech Jump Rope. Více info zde